Statut

PKW PŁOCKI KLUB WYSOKOGÓRSKI, jest stowarzyszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy prawa o stowarzyszeniach oraz na podstawie statutu.

Treść statutu dostępna tutaj:

STATUT

 

Z tego tytułu PKW PŁOCKI KLUB WYSOKOGÓRSKI posiada osobowość prawną.