Dołącz do nas

Jeżeli interesujesz się sportami górskimi, chcesz dzielić tę pasję z innymi oraz powiększać Swoje umiejętności, zwiedzać świat i rozwijać Swoje zainteresowania. Jeżeli czujesz, że możesz spełniać się jako społecznik zarażając Swoimi zainteresowaniami innych mieszkańców Płocka, to świetnie trafiłeś / trafiłaś!

Dołącz do Nas !!!

To bardzo proste. Przeczytaj uważnie statut, aby zapoznać się z Naszymi strukturami i zakresem działań. Następnie wystarczy pobrać deklarację oraz kwestionariusz osobowy, wypełnić, dostarczyć do nas i zapłacić wpisowe.

STATUT

DEKLARACJA

Deklaracja składa się z 3 części:

1. Kwestionariusz osobowy
2. Deklaracja wstąpienia
3. Zgoda prawnego opiekuna – jeżeli masz mniej niż 18 lat
4. Rekomendacja członka wprowadzającego.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapisując się do PKW Płockiego Klubu Wysokogórskiego stajesz się członkiem kandydatem na minimum okres  6 miesięcy. Przez ten czas możesz zobaczyć na czym polega członkostwo w Klubie, ale przede wszystkim masz możliwość przedstawienia Swojej osoby. Po tym czasie możesz wnioskować o zmianę statusu członka z kandydata na zwyczajnego, nabierając tym samym pełnych praw.

Jeżeli nie znasz nikogo z członków, który mógłby Cię wprowadzić w szeregi członków PKW Płockiego Klubu Wysokogórskiego – nic nie szkodzi. Wystarczy umówić się na spotkanie z członkami zarządu i opowiedzieć trochę o Sobie i Swoich planach związanych z członkostwem w Klubie.

Zapraszamy !

Wpisowe: 40zł. Wpisowe jest równocześnie składką członkowską.
Składka członkowska: 40zł/rok.

Wpisowe i składki członkowskie należy wpłacać no konto klubowe:

13 1050 1966 1000 0023 3074 5783
PKW Płocki Klub Wysokogórski
ul. Słoneczna 17
09-402 Płock

tytułem: imię, nazwisko, wpisowe lub składka – rok
np: Jan Kowalski, składka – rok 2014